60. godina Dječjeg vrtića Bjelovar

Prvo privatno DJEČJE ZABAVIŠTE, 1922. godine otvorila je gospođa ANTONIJA ZALOUBIL, u dvorištu zgrade Arhiva. 1931. godine Zabavište je ukinula banska uprava, jer prostor nije bio adekvatan za veliki broj djece, a podaci o ponovnom radu nisu nam poznati.Prvi DJEČJI VRTIĆ I OBDANIŠTE u Bjelovaru osnovan je 08. 03.1946. godine, u zgradi u Demetrovoj  ulici . Financira se od dobrovoljnih priloga građana Bjelovara.Prostor je opremljen novim namještajem i didaktikom, vrtić polazi sedmero djece, a upraviteljica je bila DANA PARIPOVIĆ.Povećan broj djece i interes roditelja, zahtijevao je i novi prostor, pa je od kolovoza 1947. godine vrtić preseljen u zgradu na Trg Eugena Kvaternika.

Vrtić i obdanište polazila su djeca školskog i predškolskog uzrasta.Početkom 1948. godine financiranje preuzima Gradski narodni odbor Bjelovara, a 1950. godine odvajaju se školska od predškolske djece, te se formira DJEČJI VRTIĆ sa svojom upravom.Uredba o samostalnom financiranju Ustanova iz 1951. godine, uvela je plaćanje vrtića, te mnogi roditelji ispisuju djecu.Tijekom 1955. godine dolazi do povećanja broja djece, upisano 156-ero, te je zaposleno četiri odgojitelja.Narodni odbor općine Bjelovar, 1959. godine osniva Dječji vrtić „Ivica Brožić“.Sve veći broj djece, te stara i neadekvatna oprema, potakli su izgradnju novog i prema standardu izgrađenog vrtića na Matoševom trgu, koji je otvoren 08. ožujka 1973. godine, a 1977. godine još jedan namjenski građen objekt u Naselju kralja Zvonimira.Ovim promjenama rukovodio je direktor ILIJA JURKOVIĆ  (1961. – 1987. godine), PETAR BORJAN  (1987. – 1991. godine), te VESNA GRĐAN ( 1991.- 2006. godine).U osamdesetim godinama došlo je do znatnog povećanja kapaciteta vrtića i nadasve potrebnih jaslica. Tako je tijekom 1983. godine adaptirana obiteljska kuća u Frankopanskoj ulici za potrebe jasličnog uzrasta, adaptiran poslovni prostor u Franjevačkoj ulici (jaslice), te otvoreni područni vrtići u Rovišću (1984. godine) i Velikom Trojstvu (1985. godine).Početkom devedesetih, za upis u vrtić i jaslice, čekalo je 600-tinjak djece, te je 1995. godine u Ulici Pavleka Miškine otvoren vrtić i jaslice (obiteljska kuća u najmu), a 1998. godine izgrađene nove jaslice, uz već postojeći vrtić u Naselju kralja Zvonimira.Svi ovi objekti rade u sklopu DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR (Odluka o promjeni naziva iz 1992. godine), kojem je Osnivač i vlasnik Grad Bjelovar. Vrtić je u 26 odgojnih skupina imao 620 upisane djece, o kojima je brinulo 92 djelatnika.Od 1946.  do 2006. godine u vrtiću je radilo ukupno 341 djelatnik. HVALA SVIMA!

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (1997. godina), omogućio je  privatnu inicijativu u području predškolskog odgoja, tako da se uz financijsku podršku Grada Bjelovara, otvaraju i privatni vrtići ( Ciciban, Bambi, Pinokio ). Njihovo otvaranje omogućilo je zbrinjavanje djece predškolskog uzrasta prema interesu i potrebama roditelja, pa lista čekanja za upis nema.

Sve ove godine , Vrtić je temeljio i temelji svoje ustrojstvo rada na otvorenosti prema potrebama roditelja, interesu djece i društvene sredine, te otvorenošću prema svim Ustanovama u gradu Bjelovaru. Tijekom svog postojanja, radio je u kontinuitetu, mijenjao lokacije, širio se i povećavao, ( pa i zatvarao – Rovišće, Veliko Trojstvo i Pavleka Miškine), a svoju je zadaću obavljao i u ratnim uvjetima, odgovorno, savjesno i domoljubno.

Povodom obilježavanja Dana Grada Bjelovara, 29. rujna 2002. godine, Dječjem vrtiću Bjelovar je dodijeljena Zlatna plaketa „Grb Grada Bjelovara“, kao javno priznanje za izuzetne uspjehe na području odgoja. To je veliki poticaj za još odgovorniji pristup unapređivanju odgojno-naobrazbenih zadaća i što kvalitetnijoj suradnji vrtića, obitelji i okruženja u kojem živimo.