Nacionalni preventivni programi

1. REDOVNI 10-SATNI PROGRAM
2. PROGRAM PREDŠKOLE

3. KRAĆI PROGRAMI

 • SPORTSKI PROGRAM
 • SPORTSKI PROGRAM – SIGURNOST U VODI/PRIVIKAVANJE NA VODU
 • SPORTSKI PROGRAM – MALA ŠKOLA KLIZANJA
 • KATOLIČKI VJERSKI ODGOJ
 • PROGRAM ZA POTENCIJALNO DAROVITU DJECU
 • RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA
 • GLAZBENI PROGRAM
 • FOLKLOR
 • PROGRAM RADA S RODITELJIMA – RASTIMO ZAJEDNO

4. IGRAONICE

 • DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
 • DRAMSKO-SCENSKO IZRAŽAVANJE
 • DJEČJI ZBOR
 • LIKOVNA IGRAONICA
 • RITMIKA

• Program djelovanja za djecu
• Program djelovanja za mlade
• Program prevencije ovisnosti
• Program odgoja i obrazovanja za ljudska prava
• Program suzbijanja trgovanja ljudima
• Program sigurnosti u školama
• Program aktivnosti sprječavanja nasilja među djecom i mladima
• Program zaštite djece od mina i oružja
• Program suzbijanja poremećaja u ponašanju
• Program promicanja ravnopravnosti među spolovima
• Program prevencije HIV-a
• Program suzbijanja obiteljskog nasilja
• Program suzbijanja korupcije

Ciljevi preventivnih nacionalnih programa

Potrebno je razvijati i promicati spoznaje:

– o sposobnosti rješavanja problema
– o razvijanju samopoštovanja
– o pomoći u snalaženju u životnim situacijama
– o socijalnoj potpori
– o poboljšanju kvalitete života
– o motivaciji za zdrave stilove života
– o pravilnom organiziranju slobodnog vremena djece
– o kvalitetnoj ponudi programa koji zadovoljavaju dječje interese i sposobnosti
– o ponudi športskih i drugih kreativnih sadržaja
– o moralnim i društvenim vrijednostima, o korupciji kao društvenom zlu

KRAĆI PROGRAMI

• Mala škola nogometa
• Vjerski odgoj
• Učenje engleskog jezika
• Program predškole pri osnovnim školama
• Program predškole u vrtiću

NAŠI PROGRAMI

likovni, sportski, vjerski…

Dječji pjevački zborovi

Dječji pjevački zbor objekta na Matoševom trgu osnovan je prije točno 7 godina, a broji oko stotinjak malih pjevača uzrasta 3-7 godina.

Ritmička skupina “Sunčice”

U vrtiću na Matoševom trgu već drugu godinu djeluje ritmička skupina “Sunčice”, a uključeno je pedesetak djece u dobi od 4-7 godina. Igramo se i plešemo dva puta tjedno po 30 minuta i nastupamo na raznim manifestacijama.

Likovna igraonica

U vrtiću na Matoševom trgu u likovnu igraonicu uključeno je 34 djece. Započela je s radom u rujnu 2007. godine. Sastajemo se jednom tjedno u trajanju od 60 min.

Igraonica “Prozorčić”

Cilj ovog programa je omogućiti potencijalno darovitoj djeci odgoj i naobrazbu u skladu s njihovim sposobnostima…

Folklor

Svugdje u svijetu, u svim kulturama, ljudi imaju neke društvene norme, običaje, jezik, materijalna dobra i neki prihvaćeni način zadovoljavanja svojih potreba.

Igraonica “Roditeljstvo je radost”

Igraonica je namijenjena djeci od 6 mjeseci do 3 godine života, koja nisu uključena u vrtić. Kroz igru i druženje potičemo razvoj motorike, govor, sigurnost i znatiželju.

Mala škola nogometa

U sklopu Dječjeg vrtića Bjelovar već pet godina radi Mala škola nogometa.

Igraonica za rad s djecom sa teškoćama u razvoju

Program igraonice osmišljen je za djecu koja zbog razvojnih teškoća ne mogu biti obuhvaćena postojećim redovnim programom vrtića.

Engleska igraonica

U današnje vrijeme učenje stranog jezika postaje sve veći izazov i potreba. Čovjek može uspjeti kao građanin svijeta samo sa znanjem stranog jezika. Učenje stranog jezika je proces koji je apsolutno vrijedan uloženog truda i vremena. Želja djece i roditelja za ranim učenjem engleskog jezika pokazuje se kao potreba zbog sve veće informatizacije te učenja …