Karta lokacija

Svi naši objekti

Naši objekti

  • Matični vrtić – Trg A.G. Matoša 8a

Tel: 246-750

  • Područni vrtić i jaslice – Ulica Alojzija Stepinca 36

Tel: 212-400, 211-060

  • Jaslice i vrtić Radničko naselje

Tel:  095/ 4731 495

  • Jaslice – Antuna Mihanovića 8a

Tel: 095/ 4731 496

  • Jaslice – Krste Frankopana 6a

Tel: 095/ 4731 494

Jaslice u Ulici K.Frankopana 6a

Telefon