O NAMA

Dječji vrtić Bjelovar skrbi o 520 djece rane i predškolske dobi (1 -7 godina) u redovitom 10-satnom programu te oko 180 djece u programu predškole. Osim redovitog programa, djeca vrtića imaju mogućnost koristiti i posebne programe:
• Program ranog učenja stranog jezika – engleski
• Sportski program Mali olimpijac
• Program ritmike „Sunčice“
• Zbor
• Folklor
• Likovni program
• Vjerski program
• Program „Ja znam, hoću i mogu“ za djecu od 4-6 godina
• Program „Roditeljstvo je radost“ za djecu od 6 mjeseci-3 godine
• Program ljetovanja
• Posebni program predškoskog odgoja za darovitu djecu „Prozorčić“
• Program rada za djecu s višestrukim teškoćama
Djeca s lakšim teškoćama integrirana su u redoviti 10- satni program i trenutno ih imamo 7.
Radimo na pet lokacija.
Provodimo i programe za roditelje „Rastimo zajedno“, „Igrom osnažujemo roditeljske vještine“.
Naša vizija:
– Sretno, zdravo, kompetentno dijete, zadovoljan roditelj koji vjeruje u kompetenciju
odgojitelja i stručnih suradnika
– Kontinuirano stvaranje uvijeta za istraživanje, učenje, pravo na pogrešku i pravo na ponovno isprobavanje u ozračju međusobnog povjerenja i podrške
– Kontinuirano obogaćivanje socijalnih iskustava djece s bližom i daljom okolinom te stvaranje temelja za razvoj životnih vještina
– Njegovanje partnerskog odnosa između odgojitelja i roditelja kojem je temelj međusobno poštivanje, povjerenje i kvalitetna komunikacija.
Naša misija je odgoj i naobrazba djece rane dobi s ciljem postizanja sretne, samopuzdane i cjelovite osobe.
Vrtić temelji svoje ustrojstvo rada na otvorenosti prema potrebama roditelja, potrebama i interesu djece te društvene sredine. Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se u skladu s
razvojnim osobinama, socijalnim, kulturnim i vjerskim vrijednostima obitelji. Brinemo o fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću, partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanju kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenosti za kontinuirano učenje i
spremnost na unapređivanje prakse.
Ustrojstvo programa omogućuje poticanje cjelovitog razvoja djeteta, očuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine RH, za europski suživot te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj.