Dječji zborovi

U DV Bjelovar već gotovo petnaest godina djeluju dva dječja pjevačka zbora, u centralnom vrtiću i područnom objektu u ul.A.Stepinca.Trenutno je zbornim pjevanjem obuhvaćeno oko 80 malih pjevača od 5-7 godina.

Zborovi su svojim radom integrirani u redoviti program našeg vrtića. Pjevamo i družimo se zajedno jednom tjedno po 30 minuta i besplatni su za roditelje.

Redovito nastupamo na svim svečanostima,manifestacijama i priredbama koje organiziraju vrtić i naš osnivač Grad Bjelovar.

Na našim druženjima nastojimo uz ples,pjesmu i pokret stvoriti radosno raspoloženje i pozitivno ozračje.Ulaznica za upis u naše zborove je ljubav prema pjevanju i glazbi, a audicije nema.Na taj način svako dijete od navršene 5.godine života koje želi može se uključiti u rad naših zborova jer tu može uživati u onom što voli i pokazati što zna.

Na našim susretima i druženjima nastojimo kod djece poticati i utjecati na:

-GLAZBENI SLUH(lokalizacija zvuka,razlkovanje visine tona)

-ŠTO USPJEŠNIJE I BRŽE PAMĆENJE PJESMICE(melodija,tekst,prepoznavanje i samostalna interpretacija)

-OSJETLJIVOST ZA RITAM(razlikovanje i uspješna interpretacija)

-GLASOVNE MOGUĆNOSTI POJEDINOG DJETETA( postav i opseg glasa,mogućnost interpretacije)

Pjevanje djeca doživljavaju kao igru.Naša je osnovna zadaća pravilnim odabirom pjesmica kod djece probuditi radost i optimizam,estetske osjećaje a samim tim razviti dječji glazbeni ukus i tako stvoriti temelje za razumjevanje i ljubav prema glazbenoj umjetnosti u njihovom budućem životu.

Klaudija Krmpotić, odgajatelj savjetnik