Cilj ovog programa je omogućiti potencijalno darovitoj djeci odgoj i naobrazbu u skladu s njihovim sposobnostima, podržavanje i poticanje aktivnosti u kojima će dijete iskazivati i razvijati svoje potencijale, razvijati vještine i navike koje će darovitom djetetu omogućiti skladno funkcioniranje u njegovom svakodnevnom okružju.

 

            Temeljna zadaća je poticati cjelovit razvoj potencijalno darovite djece. Program je maksimalno prilagođen svakom djetetu. Aktivnostima i sadržajima djelatnosti zadovoljavaju se posebne odgojno-obrazovne potrebe:

            – zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba

            – potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema intelektualnoj, a ne samo kronološkoj dobi

            – potreba za neovisnosti u učenju i izazovima

            – potreba da slijede i produbljuju svoje izražene interese

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA