TITLE

DESCRIPTION

IGRAONICE

IGRAONICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Igraonica proizlazi iz potrebe da se djeci s višestrukim teškoćama omoguće uvjeti za cjeloviti razvoj. Cilj igraonice za djecu s teškoćama u razvoju je da se kroz razvoj područja brige o sebi, spoznaje, motorike, socio-emocionalnog razvoja postigne što veći stupanj samostalnosti koji će doprinijeti boljoj socijalizaciji djece i integraciji u svakodnevni život.

Igraonica je predviđena za djecu koja nisu polaznici predškolske ustanove, u trajanju od 2 sata dva puta tjedno. Voditeljica igraonice je defektologinja vrtića. U igraonicu se primaju djeca predškolske dobi s utvrđenim stupnjem i vrstom teškoće po propisima iz socijalne skrbi, kao i djeca koja imaju nešto od medicinsko-psihološko-defektoloških nalaza. Nije uvjet da djeca imaju prebivalište na području Grada Bjelovara.

 

IGRAONICA ZA DRAMSKO-SCENSKO IZRAŽAVANJE

Igraonica omogućuje djeci da glumeći razne uloge budu netko drugi. Na taj način omogućuje im se da pokažu svoja emocionalna stanja i bez straha uđu u nove situacije, razvijajući toleranciju, samokontrolu, strpljenje, samosvijest kao i osjećaj važnosti. Svoja glumačka umijeća djeca prezentiraju na vrtićkim priredbama kao i značajnijim manifestacijama u gradu Bjelovaru.

Igraonica je namijenjena djeci od 4 – 7 godine, a vodi ju odgojiteljica sa završenim seminarima iz dramsko-scenskog izražavanja djece.

 

DJEČJI ZBOR

Cilj rada dječjih zborova je stvoriti temeljno razumijevanje i ljubav prema glazbi te kroz pravilan odabir glazbenih aktivnosti kod djece potaknuti razvoj glazbenog sluha, glasovnih mogućnosti i osjećaj za ritam. Zbor djeluje na dvije lokacije (u matičnom objektu i područnom vrtiću).

U zbor se mogu uključiti djeca od 4 godine starosti, a voditeljica je odgojiteljica sa završenom glazbenom školom.

 

LIKOVNA IGRAONICA

U igraonici djeca usvajaju razne likovne tehnike: olovka, pastela, akvarel, tempera, tuš, ugljen, glina. Usvajaju korištenje raznih likovnih materijala i sredstava, čime se posebno razvija motorika i koordinacija ruku. Poseban naglasak u igraonici se stavlja na razvoj kreativnosti, mašte i samostalnosti.

U likovnu igraonicu se uključuju djeca od 4 godine starosti.

 

 

 

IGRAONICA RITMIKE

U igraonici djeca razvijaju senzibilitet za glazbu učeći kreativno se izražavati kroz pokret. Ritmika je za djecu predškolske dobi najprimjerenija plesna tehnika kroz koju se razvija sluh, ritam, snaga, brzina, spretnost, koordinacija plesnih pokreta i sl.

U igraonicu ritmike uključuju se djeca od 4 godine starosti.