TITLE

DESCRIPTION

II. PROGRAM PREDŠKOLE

PROGRAM PREDŠKOLE U DJEČJEM VRTIĆU

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 601-02/14-03/00407, Ur.br.: 561-15-0009, od 19. siječnja 2015.).

Program predškole obavezni je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu. Cilj programa je osigurati uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će djetetu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života i razvoja u školskom okruženju. Aktivnosti se temelje na istraživanju, otkrivanju, promišljanju, rješavanju problema i raspravi te korištenju različitih izvora učenja.                            Program je namijenjen djeci koja nisu polaznici vrtića, u godini pred polazak u osnovnu školu, traje 250 sati, a provodi se u prostorima Dječjeg vrtića Bjelovar.

 

PROGRAM PREDŠKOLE U PODRUČNIM ŠKOLAMA

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 601-01/15-03/00414, Ur.br.: 561-15-0003, od 19. lipnja 2015.).

Program predškole obavezni je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu. Cilj programa je osigurati uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će djetetu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života i razvoja u školskom okruženju. Aktivnosti se temelje na istraživanju, otkrivanju, promišljanju, rješavanju problema i raspravi te korištenju različitih izvora učenja.                            Program je namijenjen djeci koja nisu polaznici vrtića, u godini pred polazak u osnovnu školu, traje 250 sati, a provodi se u prostorima područnih škola.