KRAĆI SPORTSKI PROGRAM

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 601-02/14-03/00407, Ur.br.: 561-15-0018, od 11. ožujka 2015.).

Osnovni cilj programa, osim zadovoljavanja biološke potrebe za kretanjem i igrom, je poticati razvoj motoričkih vještina i usvajanje osnovnih tehnika sportskih disciplina što vodi jačanju zdravlja, tjelesnom razvoju te razvoju funkcionalnih i motoričkih sposobnosti djeteta. Osim što zadovoljava djetetovu osnovnu potrebu za kretanjem, provođenje planski osmišljenog tjelesnog vježbanja potiče i intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj djeteta.                                                                                           Program je namijenjen djeci u dobi od 4-7 godine. Voditelji programa su vanjski suradnik kineziolog i odgojiteljica educirana za provođenje kinezioloških aktivnosti s djecom predškolske dobi.

 

 

KRAĆI SPORTSKI PROGRAM – SIGURNOST U VODI/PRIVIKAVANJE NA VODU

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 601-02/17-03/01314, Ur.br.: 561-18-0003, od 5. veljače 2018.).

Sigurno i samostalno kretanje kroz vodu jedna je od osnovnih ljudskih vještina, a predškolska dob idealno je vrijeme u kojem djeca mogu proći put prema plivačkom znanju. Cilj programa je navikavanje djeteta na vodu i održavanje na vodi.                                                                                    Program je namijenjen djeci u godini pred polazak u školu. Voditelji programa su vanjski suradnik kineziolog i odgojitelji.

 

 

KRAĆI SPORTSKI PROGRAM – MALA ŠKOLA KLIZANJA

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 601-02/17-03/01316, ur.br.: 561-18-0003, od 5. veljače 2018.).

Zimski mjeseci podrazumijevaju igre i sadržaje na otvorenom koji aktiviraju cijeli djetetov organizam. Osnovne motoričke strukture kretanja na ledu pomažu da se djeca pravilno razvijaju, utječu na spretnost, ravnotežu i koordinaciju. Cilj programa je svladavanje osnova klizanja.

Program je namijenjen djeci u godini pred polazak u školu. Voditelji programa su vanjski suradnik kineziolog i odgojitelji.

 

 

 

 

 

KRAĆI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 601-02/17-03/01315, ur.br.: 561-17-0003, od 19. prosinca 2017.).

Cilj programa je odgajati religioznu dimenziju djeteta i osposobljavati ga za autentične ljudske vrijednosti temeljene na Evanđelju. Aktivnosti koje se provode prate ciklus liturgijske godine i primjerene su razvojnoj dobi djece.                                                                                                                     Program je namijenjen djeci od 3 – 7 godine. Program vodi odgojiteljica s dodatnim teološko-katehetskim obrazovanjem koja posjeduje mandat dijecezanskog biskupa.

 

KRAĆI PROGRAM ZA POTENCIJALNO DAROVITU DJECU

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 601-02/17-03/0123, Ur. Br.: 561-17-0003, od 18. svibnja 2017.).

Darovitost je sklop osobina koje omogućuju pojedincu da dosljedno postiže iznadprosječan rezultat u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi. Osnovni cilj programa je zadovoljiti potrebu djece za druženjem s vršnjacima po intelektualnoj dobi, sličnih interesa i sposobnosti, kao i zadovoljiti potrebu za izazovima i neovisnošću u učenju. Programom rada obuhvaćene su raznovrsne aktivnosti za poticanje intelektualnih sposobnosti kao i aktivnosti vezane za poticanje socio-emocionalnog razvoja.                                                                                                               Program je namijenjen djeci od 5 – 7 godine, koja su identificirana kao potencijalno darovita. Program vode psihologinja i odgojiteljice educirane za rad s potencijalno darovitom djecom.

 

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 601-02/14-03/00407, Ur. Br.: 561-15-0010, od 19. siječnja 2015.).

Mala djeca posjeduju izuzetnu sposobnost učenja jezika te mogu učiti onoliko jezika koliko im je omogućeno pravilno čuti. Osnovni cilj rada programa je pružiti djeci osnovno znanje i osjećaj za engleski jezik. Djeca se kroz poticajne sadržaje, radne materijale i didaktiku susreću s prvim pojmovima i riječima na engleskom jeziku te ih se nastoji potaknuti na samostalno izražavanje i komunikaciju na stranom jeziku.

Program je namijenjen djeci od 4 – 7 godine života. Program vode odgojiteljice educirane za podučavanje engleskog jezika djeci predškolske dobi.

 

KRAĆI GLAZBENI PROGRAM

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 601-02/14-03/00407, Ur. Br.: 561-14-0006, od 19. studenog 2014.).

Dokazano je da se djeca rađaju s nekim glazbenim sklonostima koje se u povoljnim okolnostima mogu razviti u elementarne sposobnosti. Na razvoj dječjih sposobnosti znatan utjecaj ima okolina te osobito njegova vlastita aktivnost. Glazba utječe na cjelovit razvoj djeteta: inteligencije, kreativnih sposobnosti, motoričkih i socijalnih sposobnosti. Osnovni cilj programa je kroz sviranje i slušanje glazbe, pjevanje i ples razvijati svestranu kreativnost i individualnost djeteta te doprinijeti cjelovitom razvoju.

Program je namijenjen djeci od 4 – 7 godine. Voditeljica programa je odgojiteljica sa završenom glazbenom školom.

 

KRAĆI PROGRAM FOLKLORA

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 601-02/17-03/00121, Ur. Br.: 561-17-0003, od 3. srpnja 2017.).

Vrtićko okruženje posebno je pogodno za rad na očuvanju tradicije u radu s djecom, jer se u vrtiću dijete svakodnevno susreće s vrijednostima koje promiču očuvanje kulturnih dobara, pozitivan stav prema nasljeđu, odgovorno ponašanje prema životnoj okolini, ljudima i svemu što nas okružuje. Cilj programa je upoznati djecu s narodnim običajima, dječjim tradicijskim igrama, melodijama i pjesmama kroz igru, istraživanje i druženje.

Program je namijenjen djeci od 4 – 7 godine. Program provodi odgojiteljica sa završenim ciklusom seminara ”Dječje folklorno stvaralaštvo i njegova primjena u radu s djecom”.

 

KRAĆI PROGRAM RADA S RODITELJIMA ”RASTIMO ZAJEDNO”

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 601-02/15-03/00033, Ur. Br.: 561-15-0007, od 5. svibnja 2015.).

Program radionica s roditeljima ”Rastimo zajedno” nastao je kao dio UNICEF-ovog Programa za rani razvoj i poticajno roditeljstvo ”Prve 3 su najvažnije”. Glavni cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji razmjenjuju iskustva i ideje o roditeljstvu, upoznaju sebe kao roditelja te upoznaju sa znanstvenim i stručnim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta.

Program je namijenjen roditeljima djece u dobi od 1 – 4 godine. Program se provodi u ciklusu od 11 radionica, jednom tjedno u popodnevnim satima. Program provode educirani voditelji koji su završili edukacijski seminar i uključeni su u mrežu voditelja ”Rastimo zajedno”.