Razigrani vrt

U pedagoškoj godini 2017./2018. Dječji vrtić Bjelovar i 4. Osnovna škola provodit će projekt „ Razigrani vrt “ koji u potpunosti financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Suradnik u projektu je socijalna zadruga „Pružimo ruke“, a projekt se provodi u ustanovama čiji je osnivač Grad Bjelovar.

U pedagoškoj godini 2017./2018. Dječji vrtić Bjelovar i 4. Osnovna škola provodit će projekt „ Razigrani vrt “ koji u potpunosti financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Suradnik u projektu je socijalna zadruga „Pružimo ruke“, a projekt se provodi u ustanovama čiji je osnivač Grad Bjelovar i to na sljedećim lokacijama:

u područnom objektu Dječjeg vrtića Bjelovar u ulici Alojzija Stepinca 36 i  u 4. Osnovnoj školi.

Svrha projekta je širenje svijesti o važnosti zaštite okoliša i prirode, poticanje međugeneracijskog učenja uključivanjem roditelja, baki, djedova u   volonterske akcije uređenja okoliša vrtića i škole.

Naziv projekta: Razigrani vrt

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Program: Izvaninstitucionalno obrazovanje: holističko

Ugovoreni iznos: 86.610,00

Period realizacije: 1.10.2017. –  31.08.2018.

Ciljevi projekta:

Provedbom predloženog projekta ostvaruju se sljedeći ciljevi:

  1. Stvaranje samoodržive oaze autohtonih sorti bjelovarskog kraja – mjerit će se provedbom planiranih aktivnosti te uspostavljanjem temelja za održivost vrta kroz nabavu potrebne opreme bez koje nije moguće ostvariti cilj i osigurati dugoročne promjene kojima će se i budući naraštaji vrtićke dobi moći uključiti u održavanje, učenje i konzumaciju plodova vrta.
  2. Pridonijeti jačanju svijesti o očuvanju okoliša i prirode – uključivanjem neizravnih korisnika u projektne aktivnosti, informiranje javnosti o ciljevima i svrsi samoga projekta te poticanje drugih za prijenosom stečenih znanja i iskustva u svoju okolinu pridonijet će se poticanju dugoročnih promjena u navikama i odnosima prema okolišu i prirodi, a ponajviše radi očuvanja zdravlja i stvaranja pozitivnih životnih zdravih navika najmlađih stanovnika grada Bjelovara.

 

Aktivnosti  

  1. Upravljanje projektom
  2. Edukacija odgojitelja i učitelja na temu Biovrt i Permakultura
  3. Nabava sredstava, opreme i sadnica
  4. Posjeta vrtiću V. Toplice – primjer dobre prakse
  5. Pripremni radovi u vrtovima (uređenje zemljišta i okoliša)
  6. Rad i održavanje vrta
  7. Promidžbene aktivnosti

 

Očekivani rezultati:

– 145 djece vrtićke dobi (4-7 godina) i 5 djece s poteškoćama u razvoju te 25 učenika osnovne škole (8 godina) osposobljeno za jednostavnije radove u vrtu i prepoznavanje povrtlarskih kultura;

– 5 odgojiteljica i 2 učitelja završilo edukaciju na temu “Biovrt i permakultura”

– 5 žena žrtava obiteljskog nasilja aktivno sudjelovalo u osposobljavanju djece i učenika za rad u vrtu;

– nabavljeni materijali, sredstva i oprema za rad u osnovnoj školi i vrtiću;

– nabavljene stare sorte voća i povrća u obliku sjemena i stabala, mediteransko bilje – za potrebe sadnje i uzgoja

– nabavljena oprema i biljke stavljeno u funkciju i posađeno – bez opreme nije moguće osigurati cjelogodišnju sadnju

– nabavljena oprema i materijal za uređenje okoliša vrtića i škole (boja, sredstva protiv korozije, oprema za bojanje)

– uređen okoliš vrtića i škole nabavljenom opremom i bojom

– izrađeno 300 primjeraka Vodič kroz razigrani vrt – vodič o tradicijskim sortama bjelovarskog kraja – javnost upoznata s Vodičem i funkcionalnim vrtom u školi i vrtiću

– 75 (50 vrtić + 25 škola) djece posjetilo Dječji vrtić Tratinčica u Varaždinskim Toplicama radi prijenosa znanja i iskustva u ekološkom uzgoju voća i povrća – najbolji primjer dobre prakse u Hrvatskoj na temu uzgoja bilja u vrtiću

Razigrani vrt (pogledajte pdf dokument)