[title_nd title=”„Igrom osnažujemo roditeljske vještine“” tag=”h3″ style=”title” align=”left” color=”#e0522f”]

Biti roditelj je lijepo i važno, naporno i odgovorno. Dobar roditelj se često pita postupa li dobro prema svom djetetu, je li prestrog ili preblag, dosljedan ili nedosljedan? Kako pronaći granice i prostor u kojem će dijete,roditelji i ostali članovi obitelji biti sretni i zadovoljni.

Uspješnost roditeljstva najčešće vrednujemo zadovoljstvom u komunikaciji i odnosu s djecom. Tijekom školovanja imamo prilike učiti kako stvarati dobre odnose s drugima i koje su nam vještine potrebne za to, ali još uvijek ostaje prostora za usvajanje socijalnih i životnih vještina.

Znajući da se od ustanove ranog odgoja očekuje da dopunjuje,a ne da usmjerava obitelj po nekom receptu, bitno je svakodnevnom interakcijom i međusobnim uvažavanjem razviti povjerenje između roditelja i odgajatelja. Na taj način uključujemo roditelje u iznošenje svojih ideja i primjedbi o odgojnim postupcima, razumijevanju djece i odnosa među djecom i odraslima, a sve u svrhu suvremenog humanističkog pristupa razvoju i odgoju predškolske djece.

U Dječjem vrtiću Bjelovar odlučili smo pokrenuti radionicu-igraonicu za roditelje da bi pomogli roditeljima da bolje razumiju svoju djecu i pronađu odgovore na neka pitanja.

Radionica je organizirana u mlađoj skupini u kojoj se kontinuirano provodi program poticanja i razvoja emocionalne inteligencije svakodnevno kroz raznovrsne aktivnosti,

socijalne igre, razgovore, diskusije, razmjenu iskustava…Od 28 upisane djece u igraonicu se uključilo 17 roditelja koji su i prošli svih šest igraonica u trajanju od 90 minuta jednom tjedno. Na posljednjem susretu uručena im je počasna diploma Dobar roditelj, a svaki roditelj dobio je i svoju mapu s prilozima i materijalima igraonice. Igraonice su pripremane timskim radom pedagoga i odgajatelja, a uglavnom ih je vodio pedagog.

[title_nd title=”DOBROBITI IGRAONICE” tag=”h3″ style=”title” align=”left” color=”#81d742″]

za djecu – kroz pravilan odabir aktivnosti i igara kod roditelja osvijestiti prihvatljive načine komuniciranja s djecom, međusobno i ostalim osobama u okruženju, naglašavanje uvažavanja i prihvaćanje dječje osobnosti,individualnosti, te kako i na koji način pomoći razviti dječje vlastite kompetencije (pozitivna slika o sebi, samopouzdanje i samopoštovanje)

za odgajatelje i stručne suradnike – suradnjom profesionalaca i roditelja nadopunjuju vlastita znanja i iskustva, stječu nove spoznaje koje im pomažu u boljem razumijevanju djece o kojima skrbe

za roditelje – u kvalitetnoj suradnji roditelji osjećaju podršku i povjerenje od strane odgojitelja pa postaju sigurniji i osvješteniji u obavljanju svoje roditeljske dužnosti što rezultira većim interesom i aktivnijim sudjelovanjem u aktivnostima vezanim za njihovo dijete. Roditeljsko postupanje često je obojeno emocijama pa je stoga neobjektivno. Ovim igraonicama nastojali smo razmjenom iskustava na relaciji roditelj- roditelj i roditelj -profesionalci (pedagog i odgajatelji) proširiti znanja i time postati zadovoljniji i samim tim uspješniji roditelji

za vrtić – ovakav vid suradnje doprinosi raznolikosti i većoj kvaliteti rada u vrtiću. Motivirani i osviješteni roditelji mogu uveliko sudjelovati u ostvarivanja zadaća vrtića.

[title_nd title=”CILJ” tag=”h3″ style=”title” align=”left” color=”#1e73be”]

Cilj ove igraonice koju smo nazvali „Igrom osnažujemo roditeljske vještine“ bio je potaknuti roditelje na unapređivanje kvalitetnijih  odnosa s djecom i drugim ljudima iz okruženja, stvoriti opuštajuće, osnažujuće i poticajno okruženje u kojem roditelji upoznaju sebe kao roditelja. Na taj način pokušaju uvidjeti koje roditeljske vještine trebaju osnažiti. Također bilo nam je važno kod roditelja razviti toleranciju na različitost u smislu poimanja važnosti obiteljskog odgoja i općenito nekih stavova i uvjerenja kroz zajedničke aktivnosti raznovrsnog stvaranja i izražavanja – igra uloga,razne likovne, scenske,dramske i literarne aktivnosti, socijalne igre.

Rad je bio osmišljen u šest igraonica po 90 minuta jednom tjedno. Oblici rada bili su individualni, grupni rad u parovima,razmjena iskustva roditelja međusobno,trening roditeljskih vještina, tehnike opuštanja. Nastojali smo kroz razne igre i vježbe pokazati roditeljima da samo zadovoljan ,opušten i siguran roditelj u sebe može biti dobar roditelj i na taj način svojim primjerom i ponašanjem dobar model svom djetetu. Ne zaboravimo da se trebamo ponašati onako kako želimo da se naše dijete ponaša.

Ovakav rad zahtijevao je posebnu spremnost, permanentno praćenje literature i novih spoznaja, pravovaljano kompetentno reagiranje u novonastalim situacijama, tolerantnost, otvorenost ,nenametljivost, diskreciju, te adekvatne komunikacijske i socijalne vještine.

Rad s roditeljima bio nam je veliki izazov, ali i poseban užitak. Mislimo da je bilo

obostrane koristi, jer smo i mi kao profesionalci potvrdili svoje kompetencije. Glavna poruka i misao vodilja svake radionice bila je da roditelji s djecom grade ljubav, povjerenje i poštovanje kroz svakodnevne poruke djeci : VOLIM TE, VJERUJEM TI POŠTUJEM TE

[title_nd title=”Nekoliko pisanih riječi od strane roditelja na kraju igraonice :” tag=”h3″ style=”title” align=”left” color=”#8224e3″]
[testimonial_nd author=”Ines Tomić, pedagoginja” text=”Dobro osmišljena radionica, zanimljiva,poučna.l Radionica je bila vrlo uspješna. Svidjeli su mi se primjeri i igre. Samo predavanje je suhoparno i lako zaboravljivo, a ovakav tip radionice je odličan … Razgovori, razmjenjivanje mišljenja i očekivanja o kojima smo svi razgovarali i igrali igre ohrabrile su me za budućnost” bgcolor=”yellow”]
[testimonial_nd author=”Melita Glavaš, odgajateljica” text=”Ova igraonica me potaknula da više poslušam svoje dijete što mi želi reći…..
Uglavnom radionica je ispunila sva moja očekivanja i rado ću prisustvovati i na slijedećim.
” bgcolor=”orange”]
[testimonial_nd author=”Klaudija Krmpotić, odgajatelj savjetnik” text=”U početku sam očekivala više savjeta, teorije ali sam se ugodno iznenadila…..
….preporučila bih ovo iskustvo svim roditeljima.
Iskustvo igraonice prezentirano je na 20. Danima predškolskog odgoja – „Mirisi djetinjstva“, studeni 2014.
” bgcolor=”blue”]