Kategorija: Program predškole


ŠTO JE ŽIVO?

ŠTO JE ŽIVO?

Nudimo riječi koje slično zvuče (rimuju se) i tražimo od djeteta neka izdvoji što je živo npr:  balon-vagon-slon; brava-kava-krava; mačka-značka-igračka; kosa-osa-rosa; jarac-čamac-lanac; utakmica-kabanica-djevojčica; svraka-šaka-dlaka.   JEZIKOLOMKE Ova igra pomaže djeci u poboljšavanju govorne sposobnosti, artikulaciji i koncentraciji. Evo nekoliko primjera koje pročitajte djetetu. Zadatak je...

Pročitaj više