Dokumenti

Provedba politike

Procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka

Voditelj zbirke osobnih podataka

Dječji vrtić Bjelovar
43000 Bjelovar, Trg A.G.Matoša 8A
Telefon: 043/246-750; 043/246-800; 0463/246-799
email: djecji.vrtic.bjelovar@bj.t-com.hr

Jednostavna nabava

Financijski planovi

Godišnji izvještaji

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Registar sklopljenih ugovora

Katalog informacija