Naši objekti

Matični vrtić

Adresa

Trg A.G.Matoša 8A, 43 000 Bjelovar

Kontakt

(043) 246-800 (tajništvo)

Kontakt

(043) 246-750 (pedagog)

Područni vrtić i jaslice

Adresa

Ul. A. Stepinca 36, 43 000 Bjelovar

Kontakt

(043) 212-400 (vrtić)

Kontakt

(043) 247-789

Jaslice i vrtić ''Ban Jelačić'' - Radničko naselje

Adresa

Radničko naselje prilaz II broj 3

Kontakt

(043) 247-789

Franjevačke jaslice

Adresa

A. Mihanovića 8A

Kontakt

099/4773-984

Frankopanske jaslice

Adresa

K. Frankopana 6A

Kontakt

099/4773-983