O nama

Dječji vrtić Bjelovar

Dječji vrtić Bjelovar, čiji je vlasnik i osnivač Grad Bjelovar, skrbi o 500-tinjak djece rane i predškolske dobi od navršene jedne godine do polaska u školu.

Usvajajući Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama, socijalnim, kulturnim i vjerskim vrijednostima obitelji. Brine se o fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću, partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanju kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenosti za kontinuirano učenje i spremnosti za unapređivanje prakse.

Naša misija

Misija Dječjeg vrtića Bjelovar je odgoj i obrazovanje djece rane dobi s ciljem postizanja sretne, samopouzdane i cjelovite osobe:

 • Osiguranje dobrobiti djece
 • Poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja te razvoja dječjih kompetencija
 • Ostvarivanje jednakih prava za sve tj. prava na jednaku šansu
 • Osiguranje kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, te otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost za unapređivanje prakse
 • Prihvaćanje roditelja kao ravnopravnog člana i partnera u vrtiću
 • Fleksibilnost u svim segmentima života vrtića
 • Vrtić – zajednica koja uči

Naša vizija

 • Sretno, zdravo, kompetentno dijete
 • Zadovoljan roditelj koji vjeruje u kompetencije odgojitelja i stručnih suradnika
 • Kontinuirano stvaranje uvjeta za istraživanje, učenje, pravo na pogrešku i ponovno isprobavanje u ozračju međusobnog povjerenja i podrške
 • Obogaćivanje socijalnih iskustava djece s bližom i daljom okolinom, stvaranje temelja za razvoj životnih vještina
 • Njegovanje partnerskog odnosa odgojitelja i roditelja kojem je temelj međusobno poštovanje, povjerenje i kvalitetna komunikacija
 • Dječji vrtić Bjelovar će svojim suvremenim pristupima odgoju i obrazovanju, implementacijom nacionalnih i EU-projekata biti prepoznatljiv dionik predškolskog odgoja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj