Povijest

POVIJEST DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR

Početak predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Bjelovaru seže u daleku 1922.g. kada je gospođa Antonija Zaloubil u dvorištu zgrade Arhiva otvorila „DJEČJE ZABAVIŠTE“. Dječji vrtić Bjelovar kao ustanovu koju danas poznajemo vežemo  uz 8.03.1946. kada je s radom počeo „DJEČJI VRTIĆ I OBDANIŠTE“ u zgradi u Demetrovoj ulici.

 

1947.

Vrtić se seli u novi prostor na Trgu E. Kvaternika

te su ga polazila djeca predškolskog, ali i školskog uzrasta

1950.

Uredbom o samostalnom financiranju ustanova

roditelji počinju plaćati vrtić zbog čega dolazi do ispisa djece

1955.

Dolazi do ponovnog povećanja broja djece

upisano 156 djece, rade 4 odgojitelja

1959.

Narodni odbor općine Bjelovar

osniva Dječji vrtić „Ivica Brožić“

1991./1992.

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića Bjelovar

postaje grad Bjelovar čije ime vrtić danas nosi

MI DANAS…

Dječji vrtić Bjelovar ima  stalno  zaposlena 84 djelatnika koji  brinu o 500-injak djece u dobi od navršenih godinu dana do polaska u školu. Vrtić djeluje na šest lokacija s ukupno  24 odgojne skupine. Uz redoviti 10-satni program djeci koja polaze naš vrtić omogućeno je uključivanje u različite kraće programe i igraonice. Također se provodi program predškole koji je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u školu, a provodi se u prostorima vrtića i područnim školama.

Dječji vrtić Bjelovar kao začetnik predškolskog odgoja i obrazovanja na ovom području svakodnevno uz podršku osnivača Grada Bjelovara radi na unapređenju pedagoške prakse i poboljšanju materijalnih i prostornih uvjeta rada.  Imamo ekipiran stručni tim u čijem je sastavu pedagog, psiholog, defektolog i zdravstveni voditelj. Pratimo suvremene spoznaje u predškolskom odgoju, svi djelatnici se kontinuirano dodatno educiraju i na taj način jačaju vlastite profesionalne kompetencije.

Različitim programima i oblicima suradnje s roditeljima obogaćujemo iskustva obitelji, time i iskustva svakog pojedinog djeteta. Svoj rad temeljimo na senzibiliziranosti za svako pojedino dijete i njegove potrebe, interesu roditelja odnosno uvažavanju obitelji kao primarnog skrbnika.

Projektima i programima  koje provodimo radimo na unapređenju kvalitete života u vrtiću, ali ne zaboravljamo na važnost socijalne osjetljivosti te se trudimo biti uključeni u zajednicu u kojoj živimo radeći s potrebitima koji nisu korisnici vrtića.

Otvoreni smo za suradnju s  društvenom zajednicom te se rado odazivamo na sve manifestacije u našem gradu. Kroz godine uspostavili smo uspješnu suradnju s: Gradskim muzejom, Narodnom knjižnicom „P. Preradović“, PU bjelovarsko – bilogorska, Vatrogasnim centrom, Atletskim klubom, Hrvatskim šumama, Glazbenom školom, Bjelovarskom bolnicom, Udrugom umirovljenika, Medicinskom školom, osnovnim školama i mnogim drugim ustanovama i pojedincima.

Tisuće djece polazilo je DV Bjelovar, danas su neki od njih naši roditelji, bake i djedovi koji nam i dalje poklanjaju svoje povjerenje. To nas potiče i obvezuje na daljnje unapređivanje odgojno-obrazovne prakse te što bolje povezivanje vrtića, obitelji i okruženja u kojem živimo.