Odluka o poništenju natječaja od 14.11.2022. za radno mjesto odgojitelj/ica

Odluka o poništenju natječaja od 14.11.2022. za radno mjesto odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13.,98/19/57/22, članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar – pročišćeni tekst – , članka 16. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar na 5. sjednici održanoj dana 01.prosinca 2022. donosi Odluku o poništenju natječaja od 14.11.2022. za radno mjesto odgojitelj/ica.

Poništava se natječaj za izbor odgojitelja/ice-1 izvršitelj; u radni odnos na određeno vrijeme, zamjena za privremeno nenazočnu radnicu Silvu Fuček, objavljen dana 14.11.2022. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama i mrežnoj stranici vrtića.

PREUZMITE ODLUKU
Podijeli s prijateljima!