Kraći programi

KRAĆI SPORTSKI PROGRAM ''SPORTIĆI''

Osnovni cilj programa, osim zadovoljavanja biološke potrebe za kretanjem i igrom, je poticati razvoj motoričkih vještina i usvajanje osnovnih tehnika sportskih disciplina što vodi jačanju zdravlja, tjelesnom razvoju te razvoju funkcionalnih i motoričkih sposobnosti djeteta. Provođenje planski osmišljenog tjelesnog vježbanja zadovoljava djetetovu osnovnu potrebu za kretanjem,  potiče intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj djeteta.

Program se provodi u matičnom objektu na adresi Trg A. G. Matoša 8a. Namijenjen je djeci polaznicima vrtića u dobi od 4-7 godine. Voditelji programa su vanjski suradnik kineziolog i odgojiteljica educirana za provođenje kinezioloških aktivnosti s djecom predškolske dobi.

KRAĆI SPORTSKI PROGRAM – MALA ŠKOLA KLIZANJA

Zimski mjeseci podrazumijevaju igre i sadržaje na otvorenom koji aktiviraju cijeli djetetov organizam. Osnovne motoričke strukture kretanja na ledu pomažu da se djeca pravilno razvijaju, utječu na spretnost, ravnotežu i koordinaciju. Cilj programa je svladavanje osnova klizanja.

Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića u godini pred polazak u školu. Voditelji programa su vanjski suradnik kineziolog i odgojitelji.

 

KRAĆI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

Cilj programa je odgajati religioznu dimenziju djeteta i osposobljavati ga za autentične ljudske vrijednosti temeljene na Evanđelju. Aktivnosti koje se provode prate ciklus liturgijske godine i primjerene su razvojnoj dobi djece.

Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića u dobi od 3 – 7 godina. Voditeljica je odgojiteljica s dodatnim teološko-katehetskim obrazovanjem koja posjeduje mandat dijecezanskog biskupa.

KRAĆI PROGRAM ZA POTENCIJALNO DAROVITU DJECU

Darovitost je sklop osobina koje omogućuju pojedincu da dosljedno postiže iznadprosječan rezultat u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi. Osnovni cilj programa je zadovoljiti potrebu djece za druženjem s vršnjacima približne mentalne dobi, sličnih interesa i sposobnosti kao i zadovoljiti potrebu za izazovima i neovisnošću u učenju. Programom rada obuhvaćene su raznovrsne aktivnosti za poticanje intelektualnih sposobnosti kao i aktivnosti vezane za poticanje socio-emocionalnog razvoja.

Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića koja su identificirana kao potencijalno darovita. Voditeljice su psihologinja i odgojiteljice educirane za rad s potencijalno darovitom djecom.

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Mala djeca posjeduju izuzetnu sposobnost učenja jezika te mogu učiti onoliko jezika koliko im je omogućeno pravilno čuti. Osnovni cilj programa je pružiti djeci osnovno znanje i osjećaj za engleski jezik. Djeca se kroz poticajne sadržaje, radne materijale i didaktiku susreću s prvim pojmovima i riječima na engleskom jeziku te ih se nastoji potaknuti na samostalno izražavanje i komunikaciju na stranom jeziku.

Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića u dob od 4 – 7 godina života. Provodi se u poslijepodnevnim satima, voditeljice su odgojiteljice educirane za podučavanje engleskog jezika djeci predškolske dobi.

KRAĆI GLAZBENI PROGRAM

Dokazano je da se djeca rađaju s nekim glazbenim sklonostima koje se u povoljnim okolnostima mogu razviti u elementarne sposobnosti. Na razvoj dječjih sposobnosti znatan utjecaj ima okolina te osobito njihova vlastita aktivnost. Glazba utječe na cjelovit razvoj djeteta: inteligencije, kreativnih sposobnosti, motoričkih i socijalnih sposobnosti. Osnovni cilj programa je kroz sviranje i slušanje glazbe, pjevanje i ples razvijati svestranu kreativnost i individualnost djeteta te doprinijeti cjelovitom razvoju.

Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića u dobi od 4 – 7 godina. Voditeljica programa je odgojiteljica sa završenom srednjom glazbenom školom.

KRAĆI PROGRAM FOLKLORA

Vrtićko okruženje posebno je pogodno za rad na očuvanju tradicije u radu s djecom, jer se u vrtiću dijete svakodnevno susreće s vrijednostima koje promiču očuvanje kulturnih dobara, pozitivan stav prema nasljeđu, odgovorno ponašanje prema životnoj okolini, ljudima i svemu što nas okružuje. Cilj programa je upoznati djecu s narodnim običajima, dječjim tradicijskim igrama, melodijama i pjesmama kroz igru, istraživanje i druženje.

Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića od 4 – 7 godine. Program provodi odgojiteljica sa završenim ciklusom seminara ”Dječje folklorno stvaralaštvo i njegova primjena u radu s djecom”.

KRAĆI PROGRAM RADA S RODITELJIMA ''RASTIMO ZAJEDNO''

Program radionica s roditeljima ”Rastimo zajedno” nastao je kao dio UNICEF-ovog Programa za rani razvoj i poticajno roditeljstvo ”Prve 3 su najvažnije”. Glavni cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji razmjenjuju iskustva i ideje o roditeljstvu, upoznaju sebe kao roditelja te se upoznaju sa znanstvenim i stručnim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta.

Program je namijenjen roditeljima djece polaznika vrtića u dobi od 1 – 4 godine. Provodi se u ciklusu od 11 radionica, jednom tjedno u poslijepodnevnim satima. Program provode educirani voditelji koji su završili edukacijski seminar i uključeni su u mrežu voditelja ”Rastimo zajedno”.