Program predškole

PROGRAM PREDŠKOLE U DJEČJEM VRTIĆU

Program predškole obavezni je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu. Cilj programa je osigurati uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će djetetu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života i razvoja u školskom okruženju. Aktivnosti se temelje na istraživanju, otkrivanju, promišljanju, rješavanju problema i raspravi te korištenju različitih izvora učenja.

Program je namijenjen djeci koja nisu polaznici vrtića, u godini pred polazak u osnovnu školu. Program traje 250 sati, a provodi se u prostorima Dječjeg vrtića Bjelovar.

PROGRAM PREDŠKOLE U PODRUČNIM ŠKOLAMA

Program predškole obavezni je program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu. Cilj programa je osigurati uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će djetetu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života i razvoja u školskom okruženju. Aktivnosti se temelje na istraživanju, otkrivanju, promišljanju, rješavanju problema i raspravi te korištenju različitih izvora učenja.

Program je namijenjen djeci koja nisu polaznici vrtića, u godini pred polazak u osnovnu školu. Program traje 250 sati, a provodi se u prostorima područnih škola (Klokočevac, Nove Plavnice, Gudovac, Prgomelje, Ciglena).