PROGRAMI IZ EU PROJEKTA ''VRTIĆI PO ŽELJI RODITELJA''

REDOVITI PRIMARNI PROGRAM KOJI SE OSTVARUJE U POSLIJEPODNEVNIM SATIMA

Kroz 10-satni program potiče se cjeloviti razvoj djeteta. Odgoj i obrazovanje djece ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama, socijalnim, kulturnim i vjerskim vrijednostima obitelji. Brinemo o fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću, partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanju kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, otvorenosti za kontinuirano učenje i spremnost za unapređivanje prakse. Program se temelji na otvorenosti prema potrebi roditelja, potrebama i interesima djece te društvene sredine.

Provodi se u centralnom objektu na adresi Trg A.G. Matoša 8a u trajanju od 11:00 – 21:00 sat. Polaze ga djeca od navršene tri godine do polaska u školu. Obuhvaća do 20 djece.

KRAĆI PROGRAM NJEGOVANJA TRADICIJSKE KULTURE I FOLKLORA

Osnovni cilj ovog programa je poticati razvoj kompetencije kulturne svijesti i izražavanja koja se osnažuje razvojem svijesti djeteta o lokalnoj, nacionalnoj i europskoj kulturi i baštini i njegovu mjestu u svijetu. Upoznajući baštinu Hrvatskog naroda, s naglaskom na tradiciju kraja iz kojeg potječu, djeca koračaju u budućnost i osvještavaju svoj identitet poštujući i prihvaćajući vrednote svog zavičaja.

Program je namijenjen djeci koja nisu polaznici dječjeg vrtića, u dobi od 4 godine do polaska u školu.  Provodi se u područnom objektu na adresi A. Stepinca 36, od ponedjeljka do petka od 16:00 – 19:00 sati.

PROGRAM PREDŠKOLE ''SIGURNO U ŠKOLU''

Program predškole obvezni je dio odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu. Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa omogućuje zadovoljavanje svih djetetovih potreba i razvoj kompetencija, uvažavajući interese djece kao i njihove individualne i razvojne mogućnosti.

Program traje 500 sati, provodi se svaki radni dan u trajanju od tri sata.  Provodi se u prostorima Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg A.G. Matoša 8a i A. Stepinca 36.