Redovni program

REDOVNI 10-SATNI PROGRAM

Djelatnost Dječjeg vrtića Bjelovar je njega, odgoj, obrazovanje i zaštita djece rane i predškolske dobi od navršene prve godine do polaska u osnovnu školu.

Redoviti 10-satni program provodi se u skladu sa suvremenom koncepcijom predškolskog odgoja i obrazovanja polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti, u dinamičnoj interakciji s obitelji i okruženjem. Kontinuirano se usklađuje sa zahtjevima u Nacionalnom kurikulumu za predškolski odgoj. Pri ostvarivanju programa polazište su nam djetetove potrebe, interesi i prava. Program se obogaćuje različitim kulturnim, rekreativnim, zdravstvenim kraćim odgojno-obrazovnim programima (prema izboru roditelja u prostoru vrtića ili izvan njega). U svakoj životnoj situaciji u vrtiću u spontanim i planiranim aktivnostima djeteta potičemo zdrav rast i razvoj kroz područja: motorika i zdravlje, socio-emocionalni razvoj (odnos prema sebi i odnos prema drugima), spoznajni razvoj i komunikacija i izražavanje (govor, glazba, likovnost). U svim područjima jačamo dječju autonomnost i potičemo izražavanje kreativnih i stvaralačkih sposobnosti djeteta.

REDOVNI PROGRAM S INTEGRIRANIM SPORTSKIM PROGRAMOM

Motorički razvoj ima presudan utjecaj na cjelokupan razvoj predškolske djece. Motoričkim aktivnostima i razvojem motorike (motorička znanja, sposobnosti i vještine) razvija se intelektualni, socijalni i emocionalni aspekt djeteta. Nužno je djeci različitih mogućnosti i motoričkih stanja nuditi aktivnosti kroz koje mogu razviti svoje motoričke predispozicije do optimuma. Program je integriran u 10-satni program i svakodnevno ga provode odgojitelji sa završenim stručnim kineziološkim edukacijama. Dva dana tjedno program uz odgojitelje provodi vanjski suradnik magistar kineziologije.

Program je namijenjen djeci od četvrte godine do polaska u školu. Provodi se u matičnom objektu na adresi Trg A.G. Matoša 8a.