Odluka o poništenju natječaja za izbor odgojitelja EU-projekt od 19.11.2020.

Odluka o poništenju natječaja za izbor odgojitelja EU-projekt od 19.11.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju „NN“,broj: 10/97.,107/07.,94/13.,98/19/, članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar-pročišćeni tekst, članka 16. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar na 35. Sjednici održanoj dana 08.12.2020., donosi ODLUKU o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica

I.Poništava se natječaj objavljen dana 19.11.2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama i mrežnoj stranici vrtića za prijem u radni odnos na određeno vrijeme rad na projektu “Vrtići po želji roditelja”, prijavljenog na natječaj ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku “vrtići za skladniji život” objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz europskog socijalnog fonda, operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, za radno mjesto: kako slijedi:

I 1.ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

I. ODGOJITELJ/ICA- jedan/jedna /1/- izvršitelj/ica- u radni odnos na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu – realizacija redovitog 10-satnog programa u poslijepodnevnom radu, po Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: 601-02/18-03/00312, UR BROJ: 533-05-18-0004,u trajanju do 30.04.2021.

II. Natječaj iz točke prve ove odluke poništava se iz razloga nedostatnosti kandidata za realizaciju programa po objavljenom natječaju.

III. Odluka o poništenju natječaja po ovoj Odluci objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bjelovar.

Podijeli s prijateljima!