Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica objavljen 10.09.2020.

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica objavljen 10.09.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13.,98/19/), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar-pročišćeni tekst-, članka 16. Pravilnika o radu  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar, na 31. sjednici održanoj  22.rujna 2020.godine donosi odluku o poništenju  natječaja  za radno mjesto odgojitelj/ica.

Poništava se natječaj, objavljen dana  10.09.2020.godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama i mrežnoj  stranici vrtića za prijem u radni odnos na određeno vrijeme  rad na projektu “Vrtići po želji roditelja”, prijavljenog na natječaj ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku “vrtići za skladniji život” objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz europskog socijalnog fonda, operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, za radna mjesta:

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

„-2 izvršitelja/iceu radni odnos na određeno vrijeme,s ½ radnog vremena od 20-sati tjedno, u trajanju do 30.04.2021. , realizacija „Kraćeg programa njegovanja tradicijske kulture i folklora djece rane i predškolske dobi“, po Suglasnosti Ministarstva, Klasa: 601-01-02/18-03/00504,urbroj 533-05-18-0002, u trajanju do 30.04.2021./rad u „produljenom boravku“/.

Natječaj se poništava  iz razloga nedostatnosti broja prijavljenih kandidata, /odgojitelja za realizaciju Kraćeg programa njegovanja tradicijske kulture i folklora kao dio projekta „Vrtići po želji roditelja“, po natječaju od 10.09.2020. godine.

Odluka o poništenju natječaja po ovoj  Odluci  objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama  Dječjeg vrtića Bjelovar.

Podijeli s prijateljima!