Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i mjerilima sudjelovanja roditelja u cijeni programa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i mjerilima sudjelovanja roditelja u cijeni programa

Na temelju odredbe članka 46.Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar-pročišćeni tekst, Odluke o izmjeni i dopuni Statuta, a sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Bjelovara,“Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar“, Klasa: 601-01/22-01/31. urbroj: 2103-1-02-22-1 od 22.prosinca 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28.prosinca 2022. donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i mjerilima sudjelovanja roditelja u cijeni programa.

PREUZMITE DOKUMENT
Podijeli s prijateljima!