Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece za upis u prvi razred osnovne škole u 2021./2022. školskoj godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece za upis u prvi razred osnovne škole u 2021./2022. školskoj godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Prijave za dobivanje termina za pregled u školskoj medicini za pojedine škole vršit će se putem aplikacije koja je još uvijek u izradi, (potrebno je pratiti internetske stranice ZJZ BBŽ Školska medicina).

Pojedine škole će u međuvremenu u dogovoru s liječnicom školske medicine davati termine za ovaj pregled roditeljima kada dođu s djetetom na procjenu psihofizičke spremnosti u školu.

Upravni odjel / škola obavještavaju roditelje o terminu procjene psihofizičke spremnosti djeteta u školi putem poziva. Roditelji će na vrijeme dobiti poziv na adresu stanovanja a najkasnije tjedan dana prije prikazanog rasporeda u ovoj tablici.

Podijeli s prijateljima!