Rezultati upisa u redoviti 10-satni program za pedagošku 2021/2022

Rezultati upisa u redoviti 10-satni program za pedagošku 2021/2022

Temeljem Odluke o javnoj objavi za upis djece u redoviti 10-satni program za novu pedagošku 2021/2022. godinu, Povjerenstvo za upis djece u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, OBJAVLJUJE

Rezultate po prijavama za upis i POZIVA roditelje kojima je zahtjev pozitivno riješen da pristupe upisima djece u redoviti 10-satni program za pedagošku 2021/2022.godinu kako slijedi:

UPISI

s obaveznom dokumentacijom kojom se potvrđuju činjenice iz zahtjeva za upis odvijati će u vrtiću na Trgu A.G.Matoša 8A u periodu od 07.06. do 11.06.2021. godine
Vremenski termini pristupa roditelja na upis utvrđeni su uz oznake zahtjeva.

II.

Roditelji koji u gornjem roku ne pristupe potpisu ugovora, smatrat će se da odustaju od upisa, te će se na to mjesto upisati dijete slijedeće iz upisnika

III.

Roditelji kojima je zahtjev pozitivno riješen obvezni su pri potpisu ugovora dostaviti dokumentaciju:
– izjava o zajedničkom kućanstvu /obrazac u vrtiću/
– dokaz o prebivalištu:
– preslika osobne iskaznice ili uvjerenje mup-a;
– oib oba roditelja;
– dokaz o statusu invalida domovinskog rata:
– preslika pravomoćnog rješenja o postotku invalidnosti;
– dokaz o zaposlenju i visini dohotka
– potvrdu poslodavca da se oba roditelja nalaze u radnom odnosu,
– potvrda o visini dohotka /porezna uprava/oba roditelja;
– roditelji-obrtnici dostavljaju pregled primitaka i izdataka za 2020 godinu /obrazac p-ppi p-osd/
– uvjerenja o isplaćenim naknadama/ zdravstvo; zavod za zapošljavanje; mirovinsko/
– roditelji kojima je dohodak po članu kućanstva u 2020. -toj godini 1.201,00 i više nisu obvezni donositi potvrdu o visini dohotka

Za samohrane roditelje
– izjava o statusu samohranog roditelja /obrazac u vrtiću/
– dokaz za obitelj s troje ili više malodobne djece /rodne listove/
– za djete/djecu polaznike Osnovne škole-potvrde-
– za dijete: preslika rodnog lista, oib djeteta;
– zdravstvenu iskaznicu djeteta
– knjižicu cjepljenja djeteta

IV.

Roditelji koji su podnijeli zahtjev za upis djeteta, a koji zahtjev nije pozitivno riješen mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

MOLIMO RODITELJE DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH VREMENSKIH TERMINA I PREPORUČENIH SMJERNICA HZJZ O ODRŽAVANJU FIZIČKE DISTANCE I DEZINFEKCIJE RUKU.

 

U nastavku preuzmite dokument sa šiframa.

Podijeli s prijateljima!