Upis djece u redoviti 10-satni program za pedagošku godinu 2022./2023.

Upis djece u redoviti 10-satni program za pedagošku godinu 2022./2023.

Temeljem Odluke o javnoj objavi za upis djece u redoviti 10-satni program za pedagošku godinu 2022/2023., Povjerenstvo za upis djece u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, objavljuje rezultate po prijavama za upis i poziva roditelje kojima je zahtjev pozitivno riješen da pristupe upisima djece u redoviti 10-satni program za pedagošku 2022./2023.godinu.

UPISI s obaveznom dokumentacijom kojom se potvrđuju činjenice iz zahtjeva za upis odvijat će se u vrtiću na Trgu A.G. Matoša 8A od 23.05. do 27.05.2022. godine.

 • 9:00 – 13:00 PONEDJELJAK – PETAK
 • 17:00 – 19:00 UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK

Roditelji koji u gornjem roku ne pristupe potpisivanju ugovora smatrat će se da odustaju od upisa te će se na to mjesto upisati slijedeće dijete iz upisnika.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ:

 • Dokaz o prebivalištu: preslika osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a; OIB oba roditelja
 • Dokaz o statusu invalida domovinskog rata: preslika pravomoćnog rješenja o postotku invalidnosti;
 • DOKAZ O ZAPOSLENJU I VISINI DOHOTKA
  – potvrda o radnopravnom statusu osiguranika/HZMO ili e-građani/
  – potvrda o visini dohotka /porezna uprava/ za oba roditelja
  – roditelji-obrtnici dostavljaju pregled primitaka i izdataka za 2021. god. /obrazac p-ppi, po-sd/
  – uvjerenja o isplaćenim naknadama/zdravstvo, zavod za zapošljavanje, mirovinsko/
  – RODITELJI KOJIMA JE DOHODAK PO ČLANU KUĆANSTVA U 2021.GODINI 801,00 KN I VIŠE NISU OBVEZNI DONOSITI POTVRDU O VISINI DOHOTKA
  – dokaz o statusu samohranog roditelja
  – dokaz za obitelj s troje ili više malodobne djece /rodne listove/
  – za dijete/djecu polaznike Osnovne škole/potvrde
 • ZA DIJETE:
  – preslika rodnog lista, OIB djeteta
  – zdravstvena iskaznica djeteta
  – knjižica cijepljenja djeteta

Roditelji koji su podnijeli zahtjev za upis djeteta, a čiji zahtjev nije pozitivno riješen, mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Roditelji primljene djece dužni su s djetetom doći na inicijalni razgovor sa članicama stručnog tima vrtića prema unaprijed definiranom terminu (termin inicijalnog razgovora naveden je uz rezultate). Molimo roditelje da na razgovor dođu s ispunjenim Upitnikom inicijalnog razgovora (moguće ga je preuzeti OVDJE ili osobno preuzeti na vratima vrtića na Matoševom trgu).

RODITELJSKI SASTANAK za roditelje/skrbnike novoupisane djece održati će se u vrtiću na Trgu A. G. Matoša 8A prema sljedećem rasporedu:

 • u utorak, 7.06.2022. u 18:00 za roditelje djece 2021.-og godišta
 • u srijedu, 8.06.2022. u 18:00 za roditelje djece 2020.-og, 2017.-og, 2016.-og godišta

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Podijeli s prijateljima!