Upis u program predškole 2015/2016

Klasa: 601-01/15-02/01.
Ur.broj:2103/01-16-15-1.
Bjelovar, 14.kolovoza 2015.

OBAVIJEST

 

.

POŠTOVANI RODITELJI
DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR,

U skladu s člankom 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,/“NN“,broj:
97/10., 107/7., 94/13./, Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole, „NN“, broj:107/14.,

ZAPRIMAT ĆE ZAHTJEVE RODITELJA ČIJA DJECA SU OBVEZNICI – PROGRAMA PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2015/2016
OD 17.KOLOVOZA2015.GODINE U VRTIĆU NA
TRGU A.G.MATOŠA SVAKIM RADNIM DANOM OD 8,00-14,OO SATI

Ravnateljica Anna Lauš