GOVORNE IGRE I PRIČE PETAK

GOVORNE IGRE I PRIČE PETAK

ZVONI ILI ŽUBORI

Objasnimo djetetu da ćemo izgovaratu različite riječi koje sadrže u sebi glasove Z ili Ž. Ako u riječi čuje glas ‘’Z’’ treba kaže ‘’zvoni’’, ako čuje glas ’’Ž’’ neka kaže ‘’žubori’’, npr. zebra, žuto, koza, jež, zec, žarulja, niz,….. Istu igru možemo igrati i s drugim parovima glasova: laje ili riče (L ili R), šuška ili žubori (Š ili Ž).

NATJECATELJSKA IGRA “SKUPI ŠTO VIŠE ISTIH OBLIKA”

Za ovu igru su nam potrebne:

  • plastične posudice
  • slamke
  • kolaž-papir u boji
  • škarice
  • pinceta

Izrežemo isti broj geometrijskih oblika npr. 15 zelenih trokuta, 15 crvenih krugova, 15 plavih kvadrata, 15 žutih pravokutniika. Svaki igrač bira tj. skuplja samo svoj oblik. Oblike stavimo na stol, skupljamo ih sa slamkama koje su u ustima (uvlačimo ih) te ih stavljamo u posudice. Igra je gotova kada prvi igrač svojim udahom pokupi sve svoje oblike. Druga mogućnost je sakupljanje s pincetom.

PRIČA SE NASTAVLJA

Jedan igrač započne pripovijedati priču u vremenu od jedne minute. Kad mu istekne vrijeme, sljedeći igrač nastavlja priču ondje gdje je prethodni stao tako da nadodaje sve što mu padne napamet u sljedećoj minuti. Svaki igrač ima minutu da nastavi priču vodeći je u smjeru u kojem želi. Priče su uvijek iznenađujuće zabavne na kraju.

 

Pripremila odgojiteljica Ana Halgaš