Natječaj za izbor odgojitelja/ice djece rane i predškolske dobi

Natječaj za izbor odgojitelja/ice djece rane i predškolske dobi

Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13.,98/19), članka 46. Statuta, članka 12. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar dana  03.08.2020.objavljuje natječaj za izbor odgojitelja/ice djece rane i predškolske dobi.