Natječaj za izbor spremača/ice u radni odnos na određeno vrijeme, s 1/2 r.v., 20 – sati tjedno EU Projekt – predškola

Natječaj za izbor spremača/ice u radni odnos na određeno vrijeme, s 1/2 r.v., 20 - sati tjedno EU Projekt - predškola

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku, Klasa: 910-01/18-06/11,urbroj: 519-05-2-2-2/3-19-118, od 03.01.2019 godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Evropskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020,Kodni broj: UP.02.2.2.08.0029, Projekt:“VRTIĆI PO ŽELJI RODITELJA“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar, temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 46. Statuta, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar, dana 01.10.2020 godine, objavljuje

NATJEČAJ

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO RAD NA PROJEKTU “VRTIĆI PO ŽELJIRODITELJA”, PRIJAVLJENOG NA NATJEČAJ MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU “VRTIĆI ZA SKLADNIJI ŽIVOT” OBJAVLJENOG U OKVIRU OTVORENOG POZIVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, FINANCIRANOG IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

SPREMAČ/ICA

– 1/jedan/jedna /- izvršitelj/icau radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju do 30.04.2021.g s polovicom od punog radnog vremena, 20-sati tjedno,rad uposlijepodnevnom radu“, /poslovi održavanja prostora prije početka i  po završetku programa predškole na jednoj  lokaciji/.

Podijeli s prijateljima!