Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme rad na projektu “Vrtići po želji roditelja”

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme rad na projektu "Vrtići po želji roditelja"

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku, Klasa: 91001/18 06/11,ur.broj: 519 05 2 2 2/3 19 118, od 03.01.2019 godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020., Kodni broj: UP.02.2.2.08.0029, Projekt:“VRTIĆI PO ŽELJI RODITELJA“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar, temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 46. Statuta, Odluke o dopuni Statuta , Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar, dana 10.rujna 2020.g

O B J A V L J U J E

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME  RAD NA PROJEKTU “VRTIĆI PO ŽELJI RODITELJA”, PRIJAVLJENOG NA NATJEČAJ MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU “VRTIĆI ZA SKLADNIJI ŽIVOT” OBJAVLJENOG U OKVIRU OTVORENOG POZIVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, FINANCIRANOG IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Podijeli s prijateljima!