Natječaj za prijem u radni odnos na projektu “Vrtići po želji roditelja” – odgojitelj/ica

Natječaj za prijem u radni odnos na projektu “Vrtići po želji roditelja” – odgojitelj/ica

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku, Klasa: 910-01/18-06/11,urbroj: 519-05-2-2-2/3-19-118, od 03.01.2019 godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Evropskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020,Kodni broj: UP.02.2.2.08.0029, Projekt:“VRTIĆI PO ŽELJI RODITELJA“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar, temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 46. Statuta, Odluke o dopuni Statuta , Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bjelovar, dana 03. kolovoza 2020.g objavljuje

NATJEČAJ

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME  RAD NA PROJEKTU “VRTIĆI PO ŽELJI RODITELJA”, PRIJAVLJENOG NA NATJEČAJ MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU “VRTIĆI ZA SKLADNIJI ŽIVOT” OBJAVLJENOG U OKVIRU OTVORENOG POZIVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, FINANCIRANOG IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, OPERATIVNOG PROGRAMA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.