Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica-tri izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica-tri izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13.,98/19/), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar-pročišćeni tekst-, članka 16. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar, na 54.sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine donijelo je Odluku o poništenju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica-tri izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme.

I.
Poništava se natječaj objavljen dana 09.03.2022.godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnim pločama i mrežnoj stranici vrtića za prijem u radni odnos na određeno vrijeme kako slijedi:

I 1.ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA

I.
ODGOJITELJ/ICA- /3/- izvršitelja/ice- u radni odnos na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjena za privremeno nenazočne radnice.

II.
Natječaj iz točke prve ove odluke poništava se iz razloga nedostatnosti prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete po objavljenom natječaju.

III.
Odluka o poništenju natječaja po ovoj Odluci objavit će se na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bjelovar.

U nastavku preuzmite dokument odluke.

Podijeli s prijateljima!