Pronađi par čarapa!

Pronađi par čarapa!

Za igru pripremite nekoliko parova dječjih čarapa različitih boja i uzorka. Parove čarapa pomiješajte i ponudite djetetu da složi parove. Od starije djece tražite da imenuju boju čarape, dok mlađoj djeci vi imenujte boju svakog sastavljenog para.

Odgojiteljice Ankica Jagodić i Ljiljana Koščević