Javni poziv za upis djece rane i predškolske dobi u redoviti program Dječjeg vrtića Bjelovar za pedagošku godinu 2021/2022.

Javni poziv za upis djece rane i predškolske dobi u redoviti program Dječjeg vrtića Bjelovar za pedagošku godinu 2021/2022.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bjelovar, klasa: 034-01/21-02 ur.br.: 2103/01-16-21-03 Povjerenstvo za upis objavljuje:

Javni poziv za upis djece rane i predškolske dobi u redoviti program Dječjeg vrtića Bjelovar za pedagošku godinu 2021/2022.

Pokreće se postupak upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Bjelovar za pedagošku 2021/2022. godinu u redoviti 10-satni program odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Uvjeti i način provođenja zaprimanja zahtjeva roditelja za upis: zaprimanje zahtjeva provodit će se putem „aplikacije“ e-prijava za upis djeteta u Dječji vrtić na linku https://eobrasci.bjelovar.hr/App/, a korisničke upute preuzmite klikom na gumb niže.

Prijave idu putem nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava, kraće NIAS -/ jedinstvene prijave na sve e-usluge u okviru e-građanin/

Prijave po „aplikaciji“ zaprimati će se u razdoblju od 03.05. do 18.05.2021.

Za eventualna pojašnjenja, odnosno pomoć pri podnošenju zahtjeva kontaktirati DV svaki dan od 8:00 do 12:00 sati, srijeda od 8:00 do 16:00 / kontakt: 043/246-750, 043/246-800.

Roditelji koji su podnijeli zahtjev za upis u Dječji vrtić prijašnje godine, a čija djeca ne ostvaruju redoviti 10-satni program, kao i roditelji čija djeca su polaznici programa „Vrtići po želji roditelja“, ako iskažu interes za smještaj djece u pedagošku 2021/2022. podnose zahtjev na način i u roku kako je gore navedeno /putem „aplikacije“.

Lista s rezultatima primljene djece.

Povjerenstvo za upis objaviti će rezultate po prijavama za upis djece na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na Trgu A.G. Matoša 8A dana 26.05.2021. u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Podijeli s prijateljima!